10 de febrer 2009

Emulsió.


emulsió de

sòlid en gas.


trencaré en mil bocins

un paper

amb el teu nom

escrit.


emulsió de

paper en aire.