19 de setembre 2010


Tocarem el cel
amb les mans
i dins una ampolla
en guardarem
el nostre
tros